Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

4TH ATHENS ANIMFEST '09 - ANIMATE YOUR MIND IN GREECEREADY STEADY GO!
2-5 Απριλίου  
ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter
Κοδριγκτώνος 21 (& Πατησίων 101) 
Τηλ.: 210 82 15 469, 210 82 22 702 
Ώρες: 17:30-02:00 

Κινηματογράφος ΙΛΙΟΝ 
Τροίας 34 (& Πατησίων 113)
Tel.: 210 88 10 602
Ώρες: 12:00-17:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: