Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

bottop


I know the bottom, she says.
I know it with my great tap root:
It is what you fear.
I do not fear it: I have been there.

// Sylvia Plath

Δεν υπάρχουν σχόλια: